Vagnar

Vagnar

Fyra personvagnar och två sovvagnar med träkaross. Passagerarkapaciteten är circka 400 personer i sittvagnar. Antalet beddplatser i sovvagnarna är 55.